Forventningsartikel

Jeg hedder Simon Andersen Nielsen, og jeg er 22 år gammel.

Jeg har boet et enkelt år i Sydamerika, men ellers har min bopæl altid befundet sig inden for postnummeret 8000 her i Aarhus. Jeg har en lillesøster i 3.G på Aarhus statsgymnasium og en storebror, der er nyuddannet læge. Jeg har også en sød mor og en skaldet far. Hvad angår fritidsinteresser, spiller jeg fodbold i FC Åben Modus og laver (Prisvindende) radio med Tanzen Mussolini på radio genlud. Derudover er jeg vild med at se sport, naturprogrammer og debatter med folk, som råber. Jeg kan også godt lide mad.

– Hvad forventer du at få ud af dette undervisningsforløb?

Mine forventninger til forløbet er foreløbigt lidt uklare, da jeg ikke føler mig helt sikker på, hvor rodfæstet den viden jeg fik på sidste semester er. Jeg forventer, at jeg på forløbet om nyheder får konkretiseret min brug af de værktøjer, jeg lærte på første semester og derudover får lagt yderligere kompetencer på som semesteret skrider frem. Jeg regner med, at min sprogtone får en ny, mere journalistisk præget, facet, når det kommer til at dreje sig om nyhedsformidling.

Jeg tror i det store hele, at min forventning primært går på, at jeg får en større grad af kontrol over min proces og mit produkt. På første semester skød jeg NOGENGANGE med spredehagl, og det forventer jeg, at nyhedsforløbet giver mig overblik og evner til at undgå.

– Hvordan har du forberedt dig til forløbet?

Jeg har læst det stof, som er lagt op inden semesterstart. Derudover har jeg bestræbt mig på at se/læse/høre nyheder mindst én gang om dagen- det er gået okay. Udover de to ting må jeg blankt indrømme, at jeg mest bare har holdt ferie.

– Hvad kan du især bidrage med i gruppe-/par-arbejde?

  • Jeg er god i ideudviklingsfasen, og er samtidigt god til at kvalificere den proces, da jeg dels kan coache de andre og komme med ideer selv. Jeg er især god til at tænke kreativt i forhold til indgangsvinklen til et emne.
  • Jeg er god til at aflæse, hvor jeg har mine medstuderende henne og føler selv, at jeg har en god føling med gruppens moral og velvære.
  • Jeg er en god, konstruktiv feedback’er.

– Hvad er dine ambitioner for forløbet (evt. på en skala fra 1-10)?

Mine ambitioner for forløbet ligger, ansporet af min faglige mavefornemmelse efter første semester, på 8-10. Jeg ser frem til at prøve kræfter med det hele.

– Fagligt set, hvad er så dine stærkeste og svageste sider?

Jeg har en tendens til at ville mere, end jeg kan. Det resulterer nogle gange i, at mine produkter bliver rodede og uoverskuelige. Jeg er tilbøjelig til at springe over, hvor gærdet er lavest, når jeg føler mig presset. Jeg har haft problemer med at finde frem til mine kilder. Jeg arbejder mig i nogle opgaver alt for hurtigt op på et abstraktionsniveau, der er for svært at komme ned fra igen.

Mit sprog er varieret, legende og billederigt. Jeg har en god fornemmelse af mine opgavers kvalitet. Jeg er god til at tage en anderledes indgangsvinkel, hvis det giver mening for opgaven. Jeg skriver gode rubrikker, leger med ordene og har haft succes med min vinkling indtil nu.

– På hvilke områder vil du især gerne udvikle dig?

Jeg vil meget gerne have fokuseret min proces. Jeg har brug for at skabe mere struktur og klarere metoder for at undgå de løse ender, som er nævnt ovenfor. Jeg håber, at min brug af første semesters værktøjer kommer helt ind på rygraden sammen med flere nye, og at jeg efter dette forløb bruger dem fokuseret og sikkert. jeg håber i øvrig, at jeg formår at anvende mit sprog præcist og fængende i forbindelse med nyhedsforløbet.

– Hvad vil du gøre for at udvikle dig på disse områder?

Jeg vil suge alt det til mig, som jeg kan. Prøve metoder og strukturer af og finde frem til de rigtige for mig. Jeg vil søge sparring i forhold til mine opgaver og sørge for, at jeg ikke gaber over for meget på en gang, men i stedet står med den bedste af mine ideer- i den bedste form. Jeg vil forsøge at tænke de ting, jeg lærte på første semester ind, når vi arbejder med noget nyt og på den måde skabe sammenhæng og system i værktøjskassen.

Og hvis alt det ikke virker, vil jeg være åben og forsøge at se, hvad de andre gør rigtigt og lære af dem.